Careers
at Accenture
Ga naar de sectie met hoofdinhoud.Welkom, laten we inloggen. 
Begin van de sectie met hoofdinhoud. Afdrukbaar formaat De actie kan niet worden voltooid. Cookies zijn niet geactiveerd in uw browser. Activeer cookies in uw browservoorkeuren en vernieuw de browser om door te gaan. 

Deel uw persoonlijke gegevens (door op ‘Accepteren’ te drukken stem je in met al onze voorwaarden). 

Kies een taal 
Accenture‘s Privacyverklaring bij Werving en Contractering

 Als u de online carrièremiddelen van Accenture gebruikt, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor wervingsgerelateerde doeleinden.

We kunnen ook cookies en andere trackingtechnologie gebruiken en dezelfde technologieën gebruiken we voor Marketing (waaronder Customer Relationship Management-databases (CRM), gerichte e-mails en het combineren en analyseren van persoonlijke gegevens) om individuen een gepersonaliseerde online ervaring te bieden, relevante informatie over loopbanen en kansen bij Accenture, en om de effectiviteit van onze wervingsinspanningen en -middelen te analyseren.

 

Meer informatie over hoe uw gegevens door Accenture tijdens het wervingsproces worden gebruikt, vindt u hieronder of op de carrièrewebsite.

 
Introductie / wie verzamelt uw persoonlijke gegevens?
 

Wanneer u solliciteert bij Accenture, verzamelt en gebruikt Accenture persoonlijke gegevens over u tijdens het wervings- en contracteringsproces. Zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kan Accenture uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in de sectie "Wat gaat Accenture doen met uw persoonlijke gegevens?" hieronder. Zie hieronder voor informatie over u die Accenture mogelijk van derden ontvangt.

 

"Accenture" of "wij" betekent de specifieke Accenture-filialen en -dochtermaatschappijen die uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren in verband met uw sollicitatie, onze wervings- en talentenbeheerprocessen en elk contracteringsproces als u een werkaanbod krijgt. Elke Accenture-entiteit buiten de Europese Unie zal worden vertegenwoordigd door Accenture PLC.

 

Een volledige lijst van Accenture-entiteiten per land en hun contactgegevens staat onderaan deze privacyverklaring.

 
Welke persoonlijke gegevens zal Accenture verzamelen?
 

De soorten informatie die van u wordt gevraagd en de manier waarop die informatie wordt verzameld en geopend, worden bepaald door de vereisten van het land waarin de positie zich bevindt en niet het land waarin u woont.

 
De volgende categorieën gegevens worden door Accenture verzameld:
 • Uw persoonlijke gegevens;
 • Gegevens die u aanlevert in cv's, brieven, schrijfvoorbeelden of ander geschreven materiaal;
 • Gegevens die, op basis van hun interacties met u of op basis van zoekopdrachten op internet, door interviewers en recruiters gegenereerd zijn;
 • Gegevens verstrekt door externe plaatsingsfirma's, recruiters of websites voor het zoeken naar werk, indien van toepassing;
 • Aanbevelingen die namens u door anderen worden verstrekt;
 • Documentatie die onder immigratiewetgeving vereist is;
 • Gegevens over uw eerdere dienstverband, opleiding en, indien van toepassing, kredietgeschiedenis, strafregisters of andere gegevens die tijdens achtergrondonderzoeken naar voren zijn gekomen;
 • Gegevens over uw gezondheid of handicap, voor zover relevant voor uw vermogen of beschikbaarheid om te werken of voor het inrichten van de werkplek, met inachtneming van wettelijke limieten over de timing van het verzamelen van dergelijke gegevens en andere toepasselijke beperkingen.
 • Gegevens over ras / etniciteit / religie / handicap / geslacht en zelf-geïdentificeerde LGBT-status, met het doel om de overheid te rapporteren waar nodig, en om de diversiteitseigenschappen van de medewerkers van Accenture te begrijpen.

Een manier voor ons om informatie te verzamelen is door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die informatie over uw bezoek aan onze hulpprogramma's en websites opslaan en ophalen. Lees ons cookie-beleid voor meer informatie hierover.

 

U hoeft Accenture geen gevraagde informatie te verstrekken, maar als u dit nalaat, kan dit ertoe leiden dat u uw kandidatuur voor de functie waarvoor u zich hebt aangemeld, niet kunt voortzetten.

 

U kunt deze Verklaring op elk moment lezen door met uw gebruikersnaam en wachtwoord op het systeem in te loggen.

Door uw informatie in te dienen, erkent u dat alle door u gemaakte verklaringen naar uw beste weten en overtuiging waar en correct zijn en dat u bewust geen gerelateerde informatie van een ongunstige aard hebt weggelaten. Als u onjuiste informatie verstrekt, komt u mogelijk niet in aanmerking voor een baan.

 
Wat gaat Accenture doen met uw persoonlijke gegevens?
 
 

Accenture gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende wettelijke basis:

 
  
Doeleinde
Wettelijke basis

Het beoordelen van uw geschiktheid voor werk voor de functie waarvoor u solliciteert en voor toekomstige functies die mogelijk beschikbaar komen.

Gerechtvaardigd op basis van de legitieme belangen van Accenture om ervoor te zorgen dat zij de juiste werknemers werft. 

Het beheren van uw sollicitatie.

Gerechtvaardigd op basis van de legitieme belangen van Accenture om ervoor te zorgen dat zij de juiste werknemers werft.

Het vergemakkelijken van de communicatie met u.

Gerechtvaardigd op basis van de legitieme belangen van Accenture om te zorgen voor goede communicatie binnen de organisatie en met u.

Het uitvoeren van administratieve functies (bijv. het aan u vergoeden van kosten in verband met het sollicitatiegesprek).

Gerechtvaardigd op basis van de legitieme belangen van Accenture om ervoor te zorgen dat zij de juiste werknemers werft.

Het uitvoeren van gegevensanalyse, inclusief analyse van onze sollicitantenpool, om beter te begrijpen wie op vacatures bij Accenture solliciteert en hoe toptalent aan te trekken.

Gerechtvaardigd op basis van de legitieme belangen van Accenture om ervoor te zorgen dat het zijn wervingsprocessen voortdurend verbetert.

Het in sommige gevallen vastleggen van uw online sollicitatiegesprek ter beoordeling van extra recruiters en wervingsmanagers.

Gerechtvaardigd op basis van de legitieme belangen van Accenture om ervoor te zorgen dat zij de juiste werknemers werft.

Als u zich aanmeldt op onze carrièrewebsite, zullen wij u opnemen in een database, zodat u toekomstige mailings over Accenture-vacatures en -evenementen ontvangt.

Gerechtvaardigd op basis van de legitieme belangen van Accenture om ervoor te zorgen dat zij de juiste werknemers werft.

Deel uw contactgegevens, opleidingsgegevens, arbeidsgegevens, applicatie-informatie en het CV, zodat het in ons wervingssysteem van de Accenture Talent Connection staat. Het is website die wij bijhouden om u op de hoogte te houden van nieuwe functies die van belang kunnen zijn voor u (na mei 2019).

Gerechtvaardigd op basis van de legitieme belangen van Accenture om ervoor te zorgen dat zij de juiste werknemers werft.

Het uitvoeren van wettelijk verplichte rapportages en het reageren op juridische processen.

Het naleven van een wettelijke verplichting.
 

Waar in de bovenstaande tabel staat dat we voor een bepaald doel op onze legitieme belangen bouwen, hebben we rekening gehouden met uw potentiële belangen, fundamentele rechten en vrijheden en of deze kunnen worden beïnvloed door onze verwerkingsactiviteiten. We hebben uw belangen, rechten en vrijheden afgezet tegen onze belangen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de beveiliging van uw gegevens en onze bestaande relatie met u. Op basis van deze afwegingstest en met onze inspanningen om u op een zeer transparante manier te informeren over de verwerkingsactiviteiten, zijn wij van mening dat het verwerken van uw gegevens geen wezenlijke invloed heeft op uw interesses, rechten en vrijheden. Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over de afwegingstest die we hebben uitgevoerd.

 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de doeleinden die in de bovenstaande tabel zijn vermeld met uw voorafgaande toestemming, voor zover deze toestemming verplicht is volgens de toepasselijke wetgeving.

Accenture zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden die worden vermeld in deze Privacyverklaring, tenzij dit wettelijk vereist of toegestaan is of het in uw eigen vitale belang is (bijvoorbeeld in geval van een medisch noodgeval) om dit te doen.

 
Uit welke bronnen haalt Accenture uw persoonlijke gegevens?
 
Accenture kan gegevens over u verkrijgen uit de volgende bronnen:
 • Van uzelf, wanneer u cv's of andere informatie online aanlevert;
 • Van andere Accenture-filialen;
 • Uit gesprekken met recruiters en sollicitatiegesprekken met wervingsmanagers en ander Accenture-personeel of -vertegenwoordigers, waarvan sommige kunnen worden opgenomen, en ook uit zoekopdrachten op internet die deze personen kunnen uitvoeren, of gegevens die zij kunnen verkrijgen via vacature- of professionele netwerkwebsites (bijv. monster.com, LinkedIn, enz.) waar u mogelijk gegevens over uzelf publiek beschikbaar hebt gemaakt;
 • Van vorige werkgevers;
 • Van sociale media;
 • Van vorige werkgevers;
 • Van externe recruiters, uitzendbedrijven of websites waar u met Accenture kennisgemaakt hebt via één. Accenture aanvaardt geen ongevraagde cv's van externe wervingsbureaus, maar gebruikt soms dergelijke bureaus onder voorbehoud van een schriftelijke overeenkomst. Elke cv of andere informatie van kandidaten die wordt ingediend buiten de richtlijnen voor het indienen van kandidaten (inclusief via de carrièrewebsite of via een e-mail aan een Accenture-medewerker) en zonder een schriftelijke overeenkomst of anderszins, wordt geacht te zijn verstrekt voor gebruik door Accenture en er worden geen commissies betaald indien de kandidaat wordt aangenomen door Accenture; en
 • Uit achtergrondcontroles, indien van toepassing. Waar toegestaan door de wet, kan Accenture een contract afsluiten met een derde partij om vóór aanstelling een achtergrondonderzoek uit te voeren. De inhoud van de achtergrondcontrolegegevens verschilt per land om aan lokale vereisten te voldoen, maar kan informatie bevatten die is verzameld uit openbare bronnen, van uw voormalige werkgevers of collega's, scholen die u bezocht hebt, instanties die kredieten registreren en strafregisterbestanden. U zult meer informatie over de aard van een dergelijke achtergrondcontrole ontvangen voordat deze begint. Indien vereist door de toepasselijke lokale wetgeving, kan u worden gevraagd om bepaalde achtergrondcontrolegegevens (waaronder mogelijk gevoelige gegevens) rechtstreeks aan Accenture te verstrekken.

Deze bronnen zijn vertrouwelijke bronnen, tenzij de bron expliciet als "openbaar" wordt aangeduid. Merk op dat deze bronnen mogelijk uw persoonlijke gegevens bevatten, zowel binnen als buiten de EU.

 
Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens? Waar bevinden ze zich?
 

Over het algemeen zal de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt zijn om het aantal mensen in de wereldwijde organisatie van Accenture die deze nodig hebben voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring zo klein mogelijk te houden, onder wie mogelijk uw potentiële toekomstige managers en hun vertegenwoordigers, personeel van HR, IT, Naleving, Marketing, Juridisch, Financiën en Boekhouding en Interne Audit.

 

Als wereldwijde organisatie met wereldwijde IT-systemen kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan andere Accenture-kantoren in de wereldwijde organisatie van Accenture. Accenture heeft intern beleid om ervoor te zorgen dat er een gelijkwaardig beschermingsniveau aanwezig is in de wereldwijde organisatie van Accenture. Elke overdracht van uw persoonlijke gegevens aan andere Accenture-kantoren (inclusief overdrachten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) naar buiten de EER) zal worden geregeld door de bindende bedrijfsregels van Accenture (hier kunt u een exemplaar vinden). Hier kunt u een lijst met alle Accenture-kantoren vinden die uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken. Hier vindt u een volledige lijst van alle entiteiten van de Accenture-groep die mogelijk betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

Bovendien kan Accenture, waar dat nodig is, uw persoonlijke gegevens delen met derden, zoals externe dienstverleners (inclusief Adobe) en overheidsinstanties. Alvorens dit te doen, onderneemt Accenture stappen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dienstverleners en professionele adviseurs aan wie uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt, worden verwacht en verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De volgende categorieën van derde partijen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recruiters die samenwerken met het land waar de functie waarvoor u solliciteert, is gevestigd. Dergelijke personen kunnen in een ander land zijn gevestigd;
 • Wervende managers en andere interviewers. Vaak zijn deze personen gevestigd in het land waar de functie is gevestigd, maar in sommige gevallen kunnen ze zich in andere landen bevinden;
 • De wereldwijde teams van Accenture Talent Management en Talent Connection, bestaande uit een beperkt aantal personen in verschillende landen;
 • Individuen die administratieve en IT-ondersteuningsfuncties uitvoeren;
 • Geautoriseerd personeel bij onze dienstverleners, waaronder:
  • Oracle, dat het Accenture Talent Acquisition System host en ondersteunt;
  • Avature, dat de Accenture Talent Connection host en ondersteunt;
  • HireVue, een bedrijf dat een virtueel interview mogelijk maakt inplaats van een live interviews, mogt deze laatse optie niet mogelijk zijn;
  • HiredScore, een bedrijf dat het screening- en sourcingproces optimaliseert om kandidaten te kunnen vinden en te kunnen aannemen;
  • Ondernemingen die gecontracteerd zijn om achtergrondonderzoeken uit te voeren, indien van toepassing. Deze bedrijven kunnen in een ander land zijn gevestigd en kunnen gegevens verkrijgen uit andere landen waar u hebt gewoond, gewerkt of gestudeerd, wat relevant kan zijn als onderdeel van een achtergrondcontrole. U zult meer informatie over een dergelijke controle ontvangen voordat deze begint;
 • Overheidsfunctionarissen voor wie wettelijke rapportagevereisten kunnen bestaan, of wetshandhavingsinstanties of particuliere partijen in reactie op een geldig proces van wetshandhaving (bevelschrift, dagvaarding of rechterlijk bevel); en
 • Een derde partij in verband met een voorgestelde of feitelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere beschikking van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van Accenture (inclusief in verband met een faillissement of vergelijkbare procedures). Een derde partij in verband met een voorgesteld of daadwerkelijk klantproject.

Tenzij u op een andere manier op de hoogte wordt gebracht, zullen eventuele overdrachten van uw persoonlijke gegevens vanuit de Europese Economische Ruimte aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gebaseerd zijn op een gelijkwaardigheidsbeslissing of worden ze geregeld door de EU-standaardcontractbepalingen (een kopie daarvan kan worden verkregen door contact op te nemen met dataprivacyofficer@accenture.com). Elke andere, niet uit de EER afkomstige, internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke internationale mechanismen voor gegevensoverdracht en veiligheidscontrole.

 
Hoe lang bewaart Accenture mijn persoonlijke gegevens?
 

Als u een baanaanbieding van Accenture krijgt en aanvaardt, zullen persoonlijke gegevens die tijdens uw periode vóór de indiensttreding zijn verzameld, deel uitmaken van uw Accenture-personeelsdossier en die gedurende en na uw dienstverband bij Accenture worden bewaard. Als Accenture u niet in dienst neemt, kan Accenture niettemin doorgaan met het bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens die tijdens het wervingsproces zijn verzameld om u te beoordelen voor nieuwe functies en, indien van toepassing, om terug te verwijzen naar een eerdere sollicitatie als u in de toekomst een cv of andere informatie aan Accenture stuurt, evenals voor systeembeheer, voor onderzoek en analyse en om u uit te nodigen om deel te nemen aan de Accenture Talent Connection.

Accenture bepaalt de bewaartermijn van uw informatie op basis van de volgende bewaarcriteria:

 • Accenture bewaart uw persoonlijke gegevens zolang het een voortdurende relatie met u heeft;
 • Accenture bewaart uw persoonlijke gegevens wanneer dit vereist is door een wettelijke verplichting waaraan het is onderworpen;
 • Accenture bewaart uw persoonlijke gegevens wanneer dit raadzaam is om de juridische positie van Accenture te beschermen of te verbeteren (bijvoorbeeld met betrekking tot statuten van beperkingen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties).
 
Hoe Accenture uw persoonlijke gegevens beschermt.
 

Accenture maakt gebruik van organisatorische, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Wanneer we contracten afsluiten met externe leveranciers om diensten te verlenen die hen in staat stellen om toegang tot uw persoonlijke gegevens te krijgen, eisen wij dat zij contractueel vergelijkbare beveiligingsmaatregelen treffen.

 

Hoe kunt u een exemplaar van het interne privacybeleid van Accenture verkrijgen, toegang aanvragen tot uw persoonlijke gegevens of contact met ons opnemen met vragen of feedback.

 

Als u een vraag, opmerking of klacht hebt, als u een exemplaar van Accenture's wereldwijde beleid 0090 - Gegevensprivacy wilt hebben, klik dan op de link Neem contact met ons op.

 

U kunt ook contact met ons opnemen via dezelfde link als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen.

 

U hebt het recht (in de omstandigheden en onder de voorwaarden en onder voorbehoud van de uitzonderingen, vastgelegd in toepasselijke wetgeving) om:

 • toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens: met dit recht kunt u toegang vragen tot persoonlijke gegevens over u die wij verwerken, evenals tot bepaalde informatie over dergelijke verwerking;
 • rectificatie van uw persoonlijke gegevens te verzoeken: met dit recht kunt u vragen om rectificatie of aanvulling van uw persoonlijke gegevens, die niet juist of onvolledig zouden zijn;
 • verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken: met dit recht kunt u het wissen van uw persoonlijke gegevens verzoeken, inclusief wanneer dergelijke persoonsgegevens niet langer nodig zouden zijn om de doeleinden te bereiken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens: met dit recht kunt u verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken;
 • beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken: met dit recht kunt u verzoeken dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken in beperkte omstandigheden, inclusief met uw toestemming;
 • een kopie of overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens aan te vragen: met dit recht kunt u een kopie van de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt ontvangen.
 

Voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met Accenture's functionaris voor gegevensbescherming via dataprivacyofficer@accenture.com. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de legaliteit van de verwerking door Accenture op basis van een vergunning voorafgaand aan uw intrekking van de vergunning, of het recht om delen van de verwerking voort te zetten op basis van andere wettelijke grondslagen zonder uw toestemming.

 

Als u, ondanks de toewijding en inspanningen van Accenture om uw persoonlijke gegevens te beschermen, van mening bent dat uw gegevensbeschermingsrechten zijn geschonden, hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, hetzij in het land waar u woont, het land waar u werkt of het land waar u van mening bent dat de wet op de gegevensbescherming is overtreden.

 

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dataprivacyofficer@accenture.com.

 
 
Voor werkzoekenden uit andere landen:
 
Deze Privacyverklaring is ook beschikbaar in de volgende talen:
 • Maleis
 • Braziliaans Portugees
 • Chinees
 • Nederlands
 • Frans (Europees)
 • Frans (Canadees)
 • Duits
 • Italiaans
 • Japans
 • Spaans
 • Pools

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie en de vertalingen van deze Privacyverklaring, prevaleert de Engelse versie van deze Privacyverklaring.

 

Lijst van Accenture-entiteiten en hun contactgegevens: https://www.accenture.com/gb-en/legal-countries-incorporation