Careers at Accenture
Ga naar de sectie met hoofdinhoud.Welkom, laten we inloggen. 
Begin van de sectie met hoofdinhoud. Afdrukbaar formaat

Toestemming en Erkenning - Persoonsgegevens (door 'Ik ga akkoord' te selecteren, gaat u akkoord met alle voorwaarden.) 

Kies een taal 

Accenture Privacybeleid Werving en Selectie

Als u de online carrièremogelijkheden van Accenture gebruikt, verzamelen wij persoonlijke data die u doorgeeft via de website en gebruiken we deze voor wervingsgerelateerde doeleinden. We gebruiken mogelijk ook Cookies en andere tracking-mogelijkheden en dezelfde technologieën gebruiken we voor Marketing (inclusief Customer Relationship Management (CRM) databases, Gerichte E-mail & Combineren en analyseren persoonlijke data) om mensen een gepersonaliseerde online ervaring te bieden, om relevante informatie over carrières en kansen bij Accenture te versturen en om de effectiviteit van onze wervingsinspanningen en bronnen te analyseren. Meer informatie over hoe uw data gebruikt zal worden door Accenture tijdens het wervingsproces kan hieronder gevonden of op de website Carrière.

Introductie / wie verzamelt uw persoonlijke gegevens?

Als u solliciteert op een functie bij Accenture verzamelt en gebruikt Accenture uw persoonlijke gegevens tijdens het wervings- en eventueel selectieproces. Zoals beschreven in deze Privacyverklaring kunnen uw persoonlijke gegevens bewaard blijven en door Accenture gebruikt worden om uw werkkwalificaties in overweging te nemen, zoals wettelijk vereist, of anders zoals hieronder beschreven. Zie hieronder de informatie die Accenture mogelijk over u ontvangt van derde partijen.

“Accenture” betekent de specifieke Accenture-affiliates, dochterbedrijven en ingehuurde dienstverleners die uw persoonlijke data in verband met uw sollicitatie, onze Wervingstalentmanagementprocessen en elk ander selectieproces verzamelen, gebruiken en onderhouden als u een aanbod krijgt. Een volledige lijst met bedrijven van Accenture per land en hun contactinformatie verschijnt onderaan deze Privacyverklaring, gecombineerd met een lijst gecontracteerde dienstverleners die IT-ondersteuning of antecedentenonderzoek uitvoeren.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Accenture?

Het soort informatie dat van u gevraagd wordt en de manier waarop die informatie verzameld wordt en er toegang tot verkregen wordt, wordt bepaald via de vereisten van het land waarin de functie beschikbaar is en niet het land waarin u woont. Hoewel de specifieke data kan verschillen afhankelijk van het land en de vacature, zullen over het algemeen gegevens uit de volgende categorieën door Accenture verzameld worden:

 • Data die u verstrekt via cv’s, brieven, schrijfvoorbeelden of andere schriftelijke materialen;
 • Data verzameld door interviewers en wervers, gebaseerd op hun interactie met u of eenvoudige online zoekacties;
 • Data geleverd door bijvoorbeeld headhunters, wervers of banensites, waar van toepassing;
 • Aanbevelingen door anderen namens u;
 • Data over uw werkverleden, onderwijs en indien van toepassing kredietgeschiedenis, strafblad en andere data die tijdens een antecedentenonderzoek naar boven komt;
 • Data over uw gezondheid of handicap waar dit relevant is voor uw mogelijkheid of beschikbaarheid om te werken of voor een werkplek onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen op het moment van het verzamelen van dergelijke gegevens en andere toepasselijke beperkingen; en
 • Data over ras/etniciteit/religie/handicap/geslacht en zelf aangegeven seksuele voorkeur, ten behoeve van overheidsrapportages waar nodig, evenals voor het begrip van de diversiteitskenmerken van de medewerkers van Accenture.

Uw verstrekking van persoonlijke gegevens omvat ook uw toestemming om uw data te gebruiken en uw erkenning dat deze klopt.

Door uw informatie door te geven erkent u dat u het voorgaande hebt gelezen en begrepen en instemt met het gebruik van uw informatie zoals hierboven aangegeven. U hoeft geen informatie aan Accenture te verstrekken, maar als u dit niet doet, dan kan het zijn dat u niet langer kandidaat kunt zijn voor de baan waarvoor u gesolliciteerd hebt.

U kunt deze Verklaring op elk moment lezen door in te loggen op het systeem met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Door uw informatie door te geven erkent u dat alles wat u voor hebt gesteld waar en juist is, voor zover u weet en gelooft en dat u niet willens en wetens gerelateerde tegenstrijdige informatie hebt weggelaten. Onnauwkeurige informatie verstrekken kan ervoor zorgen dat u niet in aanmerking komt voor de baan.


Wat doet Accenture met uw persoonlijke gegevens?

Accenture gebuikt uw persoonlijke gegevens om:

 • Te kijken in hoeverre u geschikt bent voor de functies waarvoor u solliciteert en eventuele functies die in de toekomst beschikbaar komen;
 • Het uitvoeren van administratieve functies (b.v. terugbetaling van onkosten die gerelateerd zijn aan het sollicitatieproces);
 • Uitvoeren van een analyse van de sollicitanten om beter inzicht te krijgen in wie solliciteert op functies bij Accenture en hoe toptalenten aangetrokken kunnen worden;
 • In sommige gevallen het opnemen van uw online interview voor evaluatie door extra werving- en selectiemanagers. In dergelijke gevallen vragen wij uw toestemming voor de opnames;
 • Als u registreert bij het deel “Nieuw? Begin” op onze pagina, dan voeren wij u in in een database om toekomstige mailings over functies en evenementen van Accenture te ontvangen.
 • Zet (alleen) uw contactinformatie over naar Accenture Talent Connection - een website die we onderhouden om u op de hoogte te houden van nieuwe functies die mogelijk interessant voor u zijn. Uw contactinformatie wordt gebruikt door de Accenture Talent Connection om u een uitnodiging te sturen om u in te schrijven voor meldingen over toekomstige functies en een follow-up herinnering. Als u niet op deze berichten reageert, dan wordt uw contactinformatie bewaard door de Accenture Talent Connection om er zeker van te zijn dat wij niet opnieuw contact met u opnemen. Als u zich aanmeldt bij Accenture Talent Connection, dan krijgt u in de toekomst mogelijkheden om u af te melden van het ontvangen van berichten en meldingen als u dat wilt. Denk eraan dat Accenture Talent Connection een aparte dienst is waarvoor u zich registreert via onze website onder het deel “Nieuw? Begin”; en
 • Uitvoeren van wettelijk verplichte meldingen en reageren op juridische processen.

Uit welke bronnen haalt Accenture uw persoonlijke data?

Accenture kan data van u verkrijgen uit de volgende bronnen:

 • Van u, als u een cv of andere informatie online indient;
 • Uit gesprekken met wervers en interviews met managers en ander personeel of vertegenwoordigers van Accenture die personeel aannemen, sommigen hiervan kunnen opgenomen worden (met uw uitdrukkelijke medeweten en toestemming) en uit internetzoektochten die deze mensen uit kunnen voeren, of data die ze verkrijgen van professionele banen- en netwerksites (b.v. monster.com, LinkedIn, etc.), waar u informatie over uzelf openbaar heb gemaakt.
 • Van derden, personeelsbedrijven of websites waardoor u bij Accenture geïntroduceerd bent. Accenture accepteert geen open sollicitaties van wervingsbureaus, maar gebruikt soms wel dergelijke bedrijven, na een schriftelijke overeenkomst te hebben gesloten. Een cv of andere kandidaatinformatie die op andere manieren (inclusief via de Carrière-website of via e-mail naar een werknemer van Accenture) en zonder schriftelijke toestemming of anderszins is ingediend, zal beschouwd worden als bedoeld voor gebruik door Accenture en als de kandidaat door Accenture wordt aangenomen, wordt hier geen bedrag voor betaald; en
 • Van antecedentenonderzoeken, indien van toepassing. Waar wettelijk toegestaan kan Accenture een derde partij inschakelen om een antecedentenonderzoek uit te voeren. De inhoud van het antecedentenonderzoek verschilt per land om te voldoen aan de plaatselijke eisen, maar kan informatie bevatten uit openbare bronnen, van uw voormalige werkgevers of collega’s, scholen die u hebt bezocht, kredietbedrijven en strafbladen. Dit soort informatie wordt alleen verzameld met uw voorafgaande toestemming en u ontvangt meer informatie over de aard van zo’n antecedentenonderzoek voor het begint. Indien wettelijk vereist kan van u gevraagd worden om bepaalde achtergrondinformatie rechtstreeks aan Accenture te verstrekken (dat kan ook gaan om gevoelige informatie).
 

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke data? Waar wordt het opgeslagen?

Over het algemeen blijft de toegang tot uw persoonlijke data beperkt tot het minimale aantal mensen binnen Accenture die er kennis van moeten hebben om uw sollicitatie te evalueren en functies uit te voeren in het kader van Werving en Talentmanagement, of aan wie wij wettelijk verplicht zijn deze informatie te verstrekken.

Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een ander land dan het land waarin u woont, dan kunnen dergelijke landen andere wettelijke beschermingen hebben voor persoonlijke data als in uw thuisland het geval is. Accenture zal echter haar interne wereldwijde privacybeleid volgen in dit soort gevallen.

De volgende categorieën personen zullen toegang hebben tot uw persoonlijke da

 • Werving- en selectiemedewerkers die werken in het land waarin de functie waarvoor u gesolliciteerd hebt zich bevindt. Dergelijke personen kunnen gevestigd zijn in een ander land;
 • Wervings- en selectiemanagers en andere interviewers. Deze mensen zijn vaak gevestigd in het land waar de functie is, maar in sommige gevallen is dit in een ander land;
 • De wereldwijde Accenture Talent Management en Talent Connection teams, bestaand uit een beperkt aantal mensen in verschillende landen;
 • Mensen die administratieve en ondersteunende IT-rollen vervullen;
 • Geautoriseerd personeel bij onze dienstverleners, waaronder:
  • Oracle, die het Accenture Talent Acquisition Systeem host en ondersteunt
  • Avature, die de Accenture Talent Connection host en ondersteunt;
  • HireValue, een bedrijf dat een virtuele interview tool host die gebruikt wordt om interviews op te nemen als het niet mogelijk is om een gesprek live te doen.
  • Bedrijven die gecontracteerd zijn om antecedentenonderzoek uit te voeren, waar van toepassing. Deze bedrijven kunnen gevestigd zijn in een ander land en kunnen data verkrijgen uit andere landen waar u hebt gewoond, gewerkt of gestudeerd, als dit relevant is voor het onderzoek. U ontvangt meer informatie over dergelijke controles voor ze worden uitgevoerd;
 • Overheidsfunctionarissen als er sprake is van wettelijke meldeisen, politie of private rechtspersonen in reactie op het juridische proces (dwangbevel, dagvaarding, gerechtelijk bevel); en
 • Een opvolger van Accenture in het geval dat het al haar zaken of een deel ervan verkoopt of afstoot.

Hoe lang houdt Accenture mijn persoonlijke data?

Als u een aanbieding hebt gekregen van Accenture, dan wordt persoonlijke data die hier voorafgaand is verzameld onderdeel van de Accenture personeelsbestanden en wordt deze informatie gedurende en voor enige tijd na uw dienstverband bij Accenture bewaard (specifieke periode verschilt per land). Als Accenture u niet aanneemt, kan het de persoonlijke data toch bewaren en gebruiken tijdens het sollicitatieproces, om u in overweging te nemen voor nieuwe functies en, indien passend, terug te verwijzen naar een eerdere sollicitatie als u een cv of andere informatie indient bij Accenture in de toekomst, maar ook voor de administratie, om onderzoek en analyse uit te voeren en om u uit te nodigen mee te don aan Accenture Talent Connection.


Hoe Accenture uw persoonlijke data beschermt.

Accenture voert organisatorische, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen uit om uw data te beschermen tegen verlies of misbruik. Waar we derden contracteren om diensten te leveren die hen toegang kunnen verschaffen tot onze persoonlijke data, vragen we hen om dezelfde soort maatregelen te nemen.


Een kopie van het Privacybeleid van Accenture verkrijgen, toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens of contact met ons opnemen voor vragen of feedback.

Als u een vraag, opmerking of klacht hebt of een kopie wilt ontvangen van het Wereldwijde beleid van Accenture 0900-Data Privacy, of een kopie wilt krijgen van uw persoonlijke data of deze wilt corrigeren als u denkt dat deze niet klopt, dan kunt u Contact met ons opnemen door op de link te klikken. Elk Accenture-land heeft een Dataprivacymanager om ervoor te zorgen dat de plaatselijke wetgeving wordt nageleefd; u kunt ook het Contactformulier gebruiken om contact op te nemen met de Accenture Dataprivacymanager van uw land of om informatie te krijgen over hoe uw data in uw land gebruikt zal worden.

 


Voor sollicitanten uit Maleisië:

De Maleisische wet op bescherming persoonsgegevens 2010 (”Wet”) vraagt dat Accenture u deze privacyverklaring zowel in Bahasa Maleisisch en in het Engels verstrekt. Voor de versie in Bahasa Maleisisch klikt u hier.

Voor sollicitanten uit andere landen:

Deze privacyverklaring is ook beschikbaar in de volgende talen:Bahasa Maleisisch

 • Braziliaans
 • Portugeeso
 • Chinees
 • Nederlandso
 • Frans (Europeaans)
 • Frans (Canadees)
 • Duits
 • Italiaans
 • Japans
 • Spaans
 • Pools

Lijst van Accenture-bedrijven en hun contactinformatie : https://www.accenture.com/us-en/office-directory

 
Afdrukbaar formaat